Thông tư số 05/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế các Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/07/2014 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng […]

Dịch vụ sửa nhà theo yêu cầu

Xin kính chào quý vị. Cảm ơn quý vị đã bớt chút thời gian công việc của mình ra để tham khảo bài viết dịch vụ sửa chữa nhà theo yêu cầu  của công ty chúng tôi. Đến với công ty chúng tôi các bạn sẽ nhận được sự tư vấn tận tình của chuyên viên tư vấn thiết […]

Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 27/11/2017, Chính phủ đã ban hành nghị định số 139/2017/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; […]

Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ: Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Ngày 08/05/2017, Chính phủ đã ban hành nghị định số 53/2017/NĐ-CP Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng. Nghị định số 53/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/06/2017. Download tập tin đính kèm: 53-2017-ND-CP-08-05-2017.pdf

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Ngày 06/05/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2015/NĐ-CP qui định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng. Nghị định số 44/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/06/2015 và thay thế Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005. Download tập tin đính kèm: 44-2015-ND-CP-06-05-2015.pdf

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ: Qui định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Ngày 22/04/2015, Chính phủ đã ban hành nghị định số 37/2015/NĐ-CP qui định chi tiết về hợp đồng xây dựng. Nghị định số 37/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/05/2015, thay thế Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và Nghị định số 207/2013/NĐ-CP. Download tập tin đính kèm: 37_2015_ND_CP_22_04_2015.pdf

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13

Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 18/06/2014. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 hết hiệu lực […]