Thông tư số 05/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế các Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/07/2014 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ.

Download tập tin đính kèm:

05-2015-TT-BXD-30-10-2015.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *