Lào Cai xây dựng các văn bản quy phạm để triển khai hiệu quả Luật Đất đai năm 2024

88 thửa đất tại các huyện Chương Mỹ, Hoài Đức và Thạch Thất (Hà Nội) sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng trong tháng 5 tới. Giá khởi điểm cao nhất trên 62,7 triệu đồng/m2. (Xây dựng) – Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới […]

Những dấu mốc trong hành trình quan hệ Việt – Pháp

Tháng 2/1993, tổng thống Pháp Francois Mitterrand trở thành lãnh đạo phương Tây đầu tiên thăm Việt Nam kể từ năm 1975. Trong phái đoàn hơn 200 người tháp tùng ông Mitterrand đến Việt Nam có 6 bộ trưởng và nhiều doanh nhân nổi tiếng như chủ tịch hãng hàng không Air France Bernard Attali. […]

Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng

Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10/03/2016 của Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/05/2016 và thay thế các quy định tại Điều 7, Phụ lục 1 Thông tư số 10/2013/TT-BXD […]

Thông tư số 09/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính: Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 05/03/2016 và thay thế Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc […]

Thông tư số 05/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng: Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ

Thông tư số 05/2015/TT-BXD ngày 30/10/2015 của Bộ Xây dựng Quy định về quản lý chất lượng xây dựng và bảo trì nhà ở riêng lẻ. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016 và thay thế các Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/07/2014 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng […]

Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội: hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước

Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/07/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Đối tượng áp dụng: Người lao động tham gia thực hiện các sản phẩm, dịch vụ […]

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/05/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư: Quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp

Ngày 06/05/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT Quy định chi tiết lập Hồ sơ mới thầu xây lắp. Thông tư này quy định chi tiết về lập hồ sơ mời thầu xây lắp đối với gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh quy định tại Điều 1 Luật […]

Thông tư số 01/2015/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/03/2015 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Các đối tượng áp dụng: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng của dự án đầu […]

Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội : Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước

Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước. […]