Lào Cai xây dựng các văn bản quy phạm để triển khai hiệu quả Luật Đất đai năm 2024

88 thửa đất tại các huyện Chương Mỹ, Hoài Đức và Thạch Thất (Hà Nội) sẽ được tổ chức đấu giá quyền sử dụng trong tháng 5 tới. Giá khởi điểm cao nhất trên 62,7 triệu đồng/m2. (Xây dựng) – Nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực môi giới […]