Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22/04/2015 của Chính phủ: Qui định chi tiết về hợp đồng xây dựng

Ngày 22/04/2015, Chính phủ đã ban hành nghị định số 37/2015/NĐ-CP qui định chi tiết về hợp đồng xây dựng.

Nghị định số 37/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16/05/2015, thay thế Nghị định số 48/2010/NĐ-CP và Nghị định số 207/2013/NĐ-CP.

Download tập tin đính kèm:

37_2015_ND_CP_22_04_2015.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *