Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ: Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

Ngày 06/05/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 44/2015/NĐ-CP qui định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 30/06/2015 và thay thế Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005.

Download tập tin đính kèm:

44-2015-ND-CP-06-05-2015.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *