Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/03/2015 của Chính phủ: Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/05/2015 và bãi bỏ các quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ.
Download tập tin đính kèm:

32-2015-ND-CP-25-03-2015.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *