Nghị định số 53/2017/NĐ-CP ngày 08/05/2017 của Chính phủ: Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng

Ngày 08/05/2017, Chính phủ đã ban hành nghị định số 53/2017/NĐ-CP Quy định các loại giấy tờ hợp pháp về đất đai để cấp giấy phép xây dựng.
Nghị định số 53/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/06/2017.

Download tập tin đính kèm:

53-2017-ND-CP-08-05-2017.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *