Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/04/2017 của Chính phủ: về sửa đổi, bổ sung một số điều nghỊ đỊnh số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày 05/04/2017, Chính phủ đã ban hành nghị định số 42/2017/NĐ-CP quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Nghị định số 42/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/06/2017.

Download tập tin đính kèm:

42_2017_ND_CP_05_04_2017.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *