Nghị định số 119/2015/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Ngày 13/11/2015, Chính phủ đã ban hành nghị định số 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt đồng đầu tư xây dựng.

Nghị định số 119/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 10/02/2016.

Download tập tin đính kèm:

119-2015-ND-CP-13-11-2015.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *