Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/06/2015 của Chính phủ: về quản lý dự án đầu tư xây dựng

Ngày 18/06/2015, Chính phủ đã ban hành nghị định số 59/2015/NĐ-CP quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng.
Nghị định số 59/2015/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 05/08/2015.

Download tập tin đính kèm:

59_2015_ND_CP_18_06_2015.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *