Liên hệ

Công ty TNHH Tư Vấn & Xây Dựng ĐNT
Địa chỉ: 2 Định Cư, p.Tân Lập, tp.Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: 0997.455.999 - 0934.777.212
Email: xaydungdnt@gmail.com
Skype: xaydungdnt